Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

sierpień 2022

Zaskoczenie szybko się pojawia i szybko znika

Zrozumieć emocje: zaskoczenie

Zaskoczenie to emocja, która pojawia się w odpowiedzi na nagłe, niespodziewane lub rzadko występujące zdarzenie. To znaczy, że nie będziemy zaskoczeni np. reakcją znajomego, której oczekiwaliśmy lub która jest dla niego typowa. Zwykło się mówić o pozytywnym i negatywnym zaskoczeniu, ale tak naprawdę jest ono emocją neutralną. Jest też najszybszą ze wszystkich emocji. To znaczy, że utrzymuje się bardzo krótko i bardzo szybko przechodzi w inną emocję. Samo zaskoczenie jest wyrazem chwilowej dezorientacji i skłania […]

Zrozumieć emocje: zaskoczenie Read More »

Smutek pojawia się po stracie

Zrozumieć emocje: smutek

Smutek jest emocją dotyczącą przeszłości. Pojawia się jako konsekwencja przykrych doświadczeń. Informuje o doznanej stracie. Może być to np. strata kochanej osoby, zdrowia, ale także okazji, których nie wykorzystaliśmy czy wartościowej relacji, którą zniszczył konflikt.   Gdy strata jest ogromna, pierwsza pojawia się trudna do zniesienia rozpacz, która jest nie tylko cierpieniem emocjonalnym, ale niejednokrotnie wiąże się z bólem fizycznym. W rozpaczy jest dużo protestu i braku zgody na to, co się wydarzyło.

Zrozumieć emocje: smutek Read More »

Zawsze bądź sobą

W zgodzie z sobą

Czy oczekiwania są złe? To zależy. Jeśli są zgodne z posiadanymi zdolnościami, cechami temperamentu, osobowości mogą być czynnikiem motywującym do rozwoju i wykorzystywania własnego potencjału. Problem pojawi się z pewnością wtedy, gdy oczekiwania będą w sprzeczności z posiadanymi cechami i predyspozycjami. Im bardziej będziemy starali się je spełnić, tym bardziej będziemy oddalali się od siebie i tym większe negatywne konsekwencje możemy zacząć ponosić. Któż z nas nie doświadczył oczekiwań ze strony innych – oczekiwań,

W zgodzie z sobą Read More »

Scroll to Top