Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

KSIĄŻKA
"UWARUNKOWANIA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ"

JAK ROZWIJA SIĘ INTELIGENCJA EMOCJONALNA?

Odpowiedź na pytanie „jak rozwija się inteligencja emocjonalna” znajdziesz w książce pt. Uwarunkowania inteligencji emocjonalnej.

Uwarunkowania inteligencji emocjonalnej

Uwarunkowania inteligencji emocjonalnej

Autor: Joanna Piekarska

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 140

Recenzent: prof. dr hab. Anna Matczak

Wydawca: Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej

DARMOWA DOSTAWA ekonomicznym listem poleconym Pocztą Polską; dostawa tylko na terenie Polski; płatność przelewem tradycyjnym lub przez bramkę płatności imoje po otrzymaniu potwierdzenia dostępności książki

Każdy egzemplarz z autografem autorki

CENA: 49 zł

Uwarunkowania inteligencji emocjonalnej - to książka o tym, jak rozwija się inteligencja emocjonalna

To moja książka, która powstała z pasji i fascynacji problematyką inteligencji emocjonalnej. Odpowiadam w niej na pytania: „Jak rozwija się inteligencja emocjonalna? Jak rodzice mogą wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej swoich dzieci?”. Pisząc ją czerpałam z wyników licznych badań, które były prowadzone w Polsce, za granicą, a także przeze mnie.

W książce omawiam rozwój zdolności emocjonalnych składających się na inteligencję emocjonalną rozumianą zgodnie z koncepcją Mayera i Saloveya, czyli (1) zdolności rozpoznawania i wyrażania emocji, (2) zdolności do wykorzystywania emocji w rozwiązywaniu problemów, (3) zdolności rozumienia emocji oraz (4) zdolności świadomej kontroli emocji. Koncentruję się na okresie dzieciństwa, który jest kluczowy dla ich nabywania. Przedstawiam rolę rozwoju poznawczego oraz wpływ socjalizacji, w szczególności wpływ oddziaływań wychowawczych rodziców.

Książka o rozwoju inteligencji emocjonalnej

Dla kogo jest książka "Uwarunkowania inteligencji emocjonalnej"?

Ta książka jest prawdopodobnie dla Ciebie, jeśli:
dr Joanna Piekarska

O autorce

Uwarunkowania inteligencji emocjonalnej - spis treści

Rozdział 1. Pojęcie inteligencji emocjonalnej
1.1. Sposoby rozumienia inteligencji emocjonalnej
1.2. Mayera i Saloveya koncepcja inteligencji emocjonalnej
1.2.1. Koncepcja inteligencji emocjonalnej z 1990 r.
1.2.2. Pierwsza rewizja koncepcji z 1997 r.
1.2.3. Druga rewizja koncepcji z 2016 r.

Rozdział 2. Modele rozwoju inteligencji emocjonalnej
2.1. Anny Matczak model rozwoju inteligencji emocjonalnej
2.2. Inwestycyjny model rozwoju inteligencji emocjonalnej Zeidnera, Matthewsa, Robertsa i MacCann

Rozdział 3. Rozwój inteligencji emocjonalnej a rozwój poznawczy
3.1. Prawa noegenezy Spearmana
3.2. Poznawcza reprezentacja emocji Maruszewskiego i Ścigały
3.3. Rozwój poszczególnych zdolności emocjonalnych
       3.3.1. Rozwój zdolności rozpoznawania i wyrażania emocji
       3.3.2. Rozwój zdolności emocjonalnego wspomagania myślenia
       3.3.3. Rozwój zdolności do rozumienia i analizy emocji
       3.3.4. Rozwój zdolności refleksyjnej regulacji i kontroli emocji

Rozdział 4. Rola temperamentu, osobowości oraz płci w rozwoju inteligencji emocjonalnej
4.1. Temperament a rozwój inteligencji emocjonalnej
4.2. Osobowość a rozwój inteligencji emocjonalnej
4.3. Różnice międzypłciowe w rozwoju inteligencji emocjonalnej

Rozdział 5. Rola rodziców w rozwoju inteligencji emocjonalnej
5.1. Mechanizmy oddziaływań wychowawczych
5.2. Rola oczekiwań rodziców i interpretacji zachowania dziecka
5.3. Rola ekspresji emocjonalnej rodziców
5.4. Rola reakcji rodziców na emocje dziecka
5.5. Rola rozmów o emocjach i czytania bajek
5.6. Sytuacja problemowa dziecka jako okazja do wspierania rozwoju inteligencji emocjonalnej
5.7. Przywiązanie a nabywanie zdolności emocjonalnych
5.8. Postawy rodzicielskie a rozwój inteligencji emocjonalnej
5.9. Rola inteligencji emocjonalnej rodziców

Zakończenie

Bibliografia

Poznaj i rozwijaj swój potencjał

Scroll to Top