Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Wsparcie psychologiczne - kiedy warto z niego skorzystać?

Skorzystanie ze wsparcia psychologicznego jest szczególnie użyteczne w czasie zmagania się z trudnymi życiowymi wydarzeniami, trudnościami w przystosowaniu się do zaistniałych w życiu zmian, konfliktami w relacjach, koniecznością podjęcia trudnej decyzji. Dzięki otrzymanemu wsparciu łatwiej jest spojrzeć na dany problem z różnych perspektyw, znaleźć optymalne rozwiązanie dla bieżących trudności i zaplanować kolejne kroki prowadzące do wyjścia z trudnej sytuacji.

Jakiego wsparcia psychologicznego udzielam?

Towarzyszę i wspieram w sytuacji kryzysu życiowego, konieczności adaptacji do zmian, w radzeniu sobie ze stresem, trudnymi stanami emocjonalnymi (obniżony nastrój, napięcie, wstyd, złość), poczuciem przeciążenia pracą i wypaleniem zawodowym.

Pracuję indywidualnie, z osobami pełnoletnimi. Pracuję pod superwizją w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym. Wsparcie psychologiczne obejmuje jedno lub kilka spotkań. Jego celem jest pomoc w odzyskaniu zasobów, do których często traci się dostęp w sytuacjach trudnych, stresujących.

Aby przeczytać o moich kwalifikacjach kliknij.

Wparcie psychologiczne

Obszary, w których udzielam wsparcia psychologicznego:

 • konflikt w pracy
 • utrata pracy
 • poczucie przeciążenia pracą
 • mobbing
 • stres
 • konflikt w relacji
 • zdrada
 • rozwód
 • narodziny dziecka
 • strata bliskiej osoby
 • diagnoza choroby nowotworowej
 • niemożność podjęcia decyzji
 • poczucie utraty kontroli w życiu
 • trudności w przystosowaniu do zmian
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami

Możesz skorzystać ze spotkań w gabinecie lub ze spotkań online.

Gabinet: Warszawa Wola, ul. Żelazna 76 lok. 35, II piętro.

INWESTYCJA

jedno spotkanie w gabinecie lub online: 200 zł

Czas trwania spotkania: 60 min.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób pracuję, skontaktuj się ze mną: 

(+48) 693-189-658

Spotkanie umówisz przez poniższy formularz zgłoszeniowy

Scroll to Top