Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

POZNAJ MOJĄ OFERTĘ

Oferuję wsparcie psychologiczne, psychoterapię, indywidualne sesje rozwojowe oraz badanie profesjonalnymi testami psychologicznymi. Testy, które wykorzystuję, służą do badania osób zdrowych, tj. bez poważnych zaburzeń psychicznych. Testy te mogą pomóc Ci poznawać siebie lepiej i rozwijać samoświadomość. Umożliwią Ci lepsze zrozumienie siebie, swoich reakcji i funkcjonowania w różnych sferach. Mogą być dla Ciebie przydatne w okresie podejmowania decyzji np. dotyczącej wyboru zawodu. Pomogą Ci także w określaniu przyczyn problemów i trudności napotykanych np. w pracy czy relacjach interpersonalnych. Przydatne są także przy znajdowaniu rozwiązania, które będzie dopasowane do predyspozycji danej osoby.

W mojej ofercie znajduje się także napisana przeze mnie książka pt. „Uwarunkowania inteligencji emocjonalnej”.

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych

Wsparcie psychologiczne


Indywidualne sesje rozwoju osobistego


Konsultacja psychologiczna


Określenie predyspozycji zawodowych
i wsparcie w kryzysie okołodecyzyjnym

Stop wypaleniu zawodowemu - odzyskiwanie energii w pracy (obejmuje określenie predyspozycji zawodowych)

Odporność na stres i radzenie sobie ze stresem - diagnoza i wsparcie psychologiczne

Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne - diagnoza i wsparcie psychologiczne

Samoocena i nadzieja na sukces - diagnoza i wsparcie psychologiczne

Badanie wybranym testem psychologicznym i wsparcie psychologiczne

Książka "Uwarunkowania inteligencji emocjonalnej"

Scroll to Top