Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
PSYCHOTERAPIA
SESJE ROZWOJU OSOBISTEGO

Pracuję indywidualnie, z osobami pełnoletnimi. Pracuję pod stałą superwizją w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym. W zależności od Twoich potrzeb możesz umówić się na:

  • jedną lub kilka konsultacji psychologicznych
  • jedną sesję lub kilka sesji wsparcia psychologicznego,
  • krótko- lub długoterminową psychoterapię,
  • indywidualne sesje rozwoju osobistego.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Dzięki wsparciu psychologa łatwiej będzie Ci poradzić sobie z bieżącymi trudnościami.

PSYCHOTERAPIA

Dzięki psychoterapii możesz uzyskać trwałą zmianę w pożądanym przez siebie kierunku.

INDYWIDUALNE SESJE ROZWOJU OSOBISTEGO

Dzięki indywidualnym sesjom rozwoju osobistego możesz poznać i zrozumieć siebie lepiej, wzmocnić posiadane już zasoby oraz rozwinąć nowe umiejętności i kompetencje.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Możesz umówić się na konsultację psychologiczną, jeśli nie wiesz, która forma pracy – wsparcie psychologiczne, psychoterapia, sesje rozwoju osobistego – będzie dla Ciebie najlepsza. Czas trwania konsultacji: 60 min.

Możesz skorzystać ze spotkań w gabinecie lub ze spotkań online. Spotkania online odbywają się na platformie MS Teams lub Skype. W związku z tym możesz wybrać tę platformę, która bardziej Ci odpowiada.

Spotkania w gabinecie odbywają się: Warszawa Wola, ul. Żelazna 76 lok. 35, II piętro.

INWESTYCJA:

jedno spotkanie w gabinecie lub online: 200 zł

Czas trwania spotkania: 60 min.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób pracuję, skontaktuj się ze mną: 

(+48) 693-189-658

Konsultację psychologiczną umówisz poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy:

Scroll to Top