Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
PSYCHOTERAPIA
SESJE ROZWOJU OSOBISTEGO

Pracuję indywidualnie, z osobami pełnoletnimi. Pracuję pod stałą superwizją w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym. W zależności od Twoich potrzeb możesz umówić się na:

  • jedną lub kilka konsultacji psychologicznych
  • jedną sesję lub kilka sesji wsparcia psychologicznego,
  • krótko- lub długoterminową psychoterapię,
  • indywidualne sesje rozwoju osobistego.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Dzięki wsparciu psychologa łatwiej będzie Ci poradzić sobie z bieżącymi trudnościami.

PSYCHOTERAPIA

Dzięki psychoterapii możesz uzyskać trwałą zmianę w pożądanym przez siebie kierunku.

INDYWIDUALNE SESJE ROZWOJU OSOBISTEGO

Dzięki indywidualnym sesjom rozwoju osobistego możesz poznać i zrozumieć siebie lepiej, wzmocnić posiadane już zasoby oraz rozwinąć nowe umiejętności i kompetencje.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Możesz umówić się na konsultację psychologiczną, jeśli nie wiesz, która forma pracy – wsparcie psychologiczne, psychoterapia, rozwój osobisty, badanie testami – będzie dla Ciebie najlepsza. Umów się na konsultację także wtedy, gdy chcesz spotkać się ze mną, by móc ocenić, czy chcesz pracować ze mną nad rozwiązaniem swojego problemu. Czas trwania konsultacji: 60 min.

Możesz skorzystać ze spotkań w gabinecie lub ze spotkań online. Spotkania online odbywają się na platformie MS Teams lub Skype. W związku z tym możesz wybrać tę platformę, która bardziej Ci odpowiada.

Spotkania w gabinecie odbywają się: Warszawa Wola, ul. Żelazna 76 lok. 35, II piętro.

INWESTYCJA:

jedno spotkanie w gabinecie lub online: 200 zł

Czas trwania spotkania: 60 min.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób pracuję, skontaktuj się ze mną: 

(+48) 693-189-658

Konsultację psychologiczną umówisz poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy:

Scroll to Top