Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

PSYCHOTERAPIA WARSZAWA WOLA I ONLINE
- odkryj terapię, która przemienia życie

Jeśli doświadczasz wewnętrznego bólu i cierpienia, profesjonalna psychoterapia może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.

PSYCHOTERAPIA WARSZAWA WOLA I ONLINE
OBSZARY, W KTÓRYCH SIĘ SPECJALIZUJĘ

Napięcie, niepokój, lęk zamartwianie się

Ogarniający niepokój, lęk, ataki paniki ograniczają aktywność. Wycofywanie się, brak poczucia bezpieczeństwa. Tendencja do zamartwiania się. Nie można spać.

Smutek, przygnębienie, depresja

Przygnębienie i smutek zabrały radość i entuzjazm. To, co wcześniej sprawiało radość, już nie cieszy. Trudno jest się zmotywować. Nic się nie chce. Nadmierna potrzebę snu. Wieczorem nie można zasnąć, rano nie można wstać.

Trauma, stres, ból, psychosomatyka

Skutki doświadczenia traumy: PTSD, cPTSD. Syndrom DDA/DDD. Chroniczny stres. Dolegliwości psychosomatyczne. Trudności w przystosowaniu do zmian. Przedłużająca się żałoba.

Emocje, kontrola emocji

Niekontrolowane wybuchy złości, agresji. Poczucie winy, wstydu. Trudności w świadomej kontroli emocji. Trudność w zrozumieniu reakcji emocjonalnych swoich i innych ludzi.

Relacja ze sobą, osobowość

Nadmierny samokrytycyzm, tendencja do samooskarżania, niska samoocena. Zaburzenia osobowości. Zapominanie o swoich potrzebach, poświęcanie się dla innych kosztem siebie. Trudności w określaniu swoich celów i ich osiąganiu.

Relacja z innymi, praca

Powtarzające się trudności w relacjach i/lub w pracy.Trudności w stawianiu granic lub przekraczanie granic innych. Brak satysfakcjonujących relacji. Związek z osobą narcystyczną. Wypalenie zawodowe.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję pod stałą superwizją. Prowadzę psychoterapię krótkoterminową i długoterminową. Jeśli jest to dla Ciebie możliwe, proponuję, aby spotkania odbywały się co tydzień, zwłaszcza na początku terapii. Możliwe są także spotkania co 2 tygodnie lub w innym rytmie dopasowanym do Twoich możliwości i potrzeb (np. 3 razy w miesiącu). Ważne jest jednak, aby między spotkaniami nie było zbyt długich przerw.

Prowadzę psychoterapię w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym. W tym podejściu duże znaczenie mają doświadczenia Klienta – sposób, w jaki odbiera rzeczywistość, nadaje znacznie poszczególnym zdarzeniom i reaguje na nie. Uwagę zwraca się na emocje Klienta i towarzyszące im doznania z ciała. Doświadczenia Klienta są jednocześnie tematem i narzędziem terapii. Podejście to opiera się na autentycznym szacunku i respektowaniu autonomii Klienta oraz bezwarunkowej akceptacji Klienta, jego wyborów i sposobu, w jaki doświadcza rzeczywistości. 

Do grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych należy neuro-lingwistyczna psychoterapia (nurt psychoterapii uznany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP)).

Psychoterapia - w jaki sposób pracuję?

Na sesjach psychoterapii zwrócę szczególną uwagę na Twoje doświadczenia – emocje, uczucia, doznania z ciała, sposób postrzegania zdarzeń i nadawane im znaczenie. Dzięki szczerej empatii i zrozumieniu stworzę przestrzeń, w której będziesz mogła (mógł) pogłębić swoją samoświadomość, rozpoznać specyficzny dla siebie sposób doświadczania i postrzegania rzeczywistości, skontaktować się ze swoimi emocjami, nazwać je, zrozumieć, zauważyć swoje potrzeby, przepracować niedomknięte sprawy i traumy z przeszłości.

Prowadząc psychoterapię będę koncentrować się na Twoich zasobach. Będę Cię wspierać w uświadamianiu sobie posiadanych zasobów i odblokowywaniu dostępu do nich. Będę Ci towarzyszyć i wspierać także w budowaniu nowych zasobów na bazie Twoich dotychczasowych doświadczeń życiowych. Dotarcie do własnych zasobów jest także nieodzowne, aby możliwe było „przepracowanie” bolesnych doświadczeń z przeszłości.

Prowadzona przeze mnie psychoterapia jest skoncentrowana na cel. Cel psychoterapii będzie ustalony przez Ciebie, bo to tylko Ty jako w pełni autonomiczna jednostka wiesz, co chcesz osiągnąć dzięki psychoterapii i jakiej zmiany w sobie i w swoim życiu pragniesz i potrzebujesz. Moją rolą jest wspieranie Ciebie  w określeniu tego celu, a następnie dochodzeniu do niego w sposób zgodny z Twoją indywidualnością.

Prowadząc psychoterapię będę łączyć skuteczne i sprawdzone metody neuro-lingwistecznej psychoterapii z elementami terapii ericksonowskiej (hipnozy ericksonowskiej) i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz osobistym, pełnym szacunku i empatii podejściem do Ciebie. Będę korzystać z różnych technik doświadczeniowych, takich jak praca z wyobrażeniami, na symbolach, z rysunkami, z wykorzystaniem krzeseł lub kartek. Techniki doświadczeniowe  umożliwiają lepsze poznanie i zrozumienie siebie, są jednocześnie bardzo skuteczne w korygowaniu doświadczeń emocjonalnych, sprzyjają efektywnemu przetwarzaniu informacji i prowadzą do głębokich zmian.

Psychoterapię traumy prowadzę zgodnie z aktualną wiedzą o traumie.

Jeśli zdecydujesz się na psychoterapię u mnie, w pełni będę uznawać Twoją podmiotowość – Twoje prawo i zdolność do dokonywania wyborów, rozwoju w pożądanym przez siebie kierunku, decydowania o stylu życia.

Psychoterapia Warszawa Wola i online - dr Joanna Piekarska

Co mnie wyróżnia?

PSYCHOTERAPIA WARSZAWA WOLA I ONLINE

Adres gabinetu: Warszawa Wola, ul. Żelazna 76 lok. 35, II piętro.  Możesz umówić się także na spotkanie online.

INWESTYCJA

jedno spotkanie w gabinecie lub online: 200 zł

Czas trwania spotkania: 60 min.

Psychoterapia - znaczenie relacji psychoterapeutycznej

Ważną rolę w psychoterapii odgrywa relacja psychoterapeutyczna. W podejściu humanistyczno-doświadczeniowym ma ona szczególne znaczenie. Dlatego też dokładam wszelkich starań, abyś na sesjach mogła (mógł) doświadczyć poczucia bezpieczeństwa, empatii, zrozumienia oraz pełnej akceptacji dla swojej indywidualności i niepowtarzalności.

Ponieważ różnimy się między sobą, ważne jest, aby dobrać odpowiedni dla siebie nurt psychoterapii. Jeśli korzystałaś (korzystałeś) w przeszłości z psychoterapii w innym ośrodku, innym nurcie i nie była ona dla Ciebie skuteczna, to może to oznaczać, że potrzebujesz pracy w innym podejściu. Zapisz się na pierwsze spotkanie i sprawdź, czy to, jak pracuję, Ci odpowiada.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób pracuję, skontaktuj się ze mną: 

(+48) 693-189-658

Pierwsze spotkanie umówisz przez poniższy formularz zgłoszeniowy:

Scroll to Top