Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

PSYCHOTERAPIA WARSZAWA WOLA I ONLINE
Zapraszam na profesjonalną psychoterapię indywidualną

Profesjonalna psychoterapia może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, jeżeli od dłuższego czasu zmagasz się z wewnętrznym cierpieniem i chcesz wprowadzić znaczące i trwałe zmiany, dzięki którym podniesiesz jakość swojego życia.

Zapraszam do mojego gabinetu stacjonarnie lub online. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji. Prowadzę psychoterapię krótkoterminową i długoterminową. Spotkania odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie o stałej godzinie.

Psychoterapia Warszawa Wola i online - dr Joanna Piekarska

Co mnie wyróżnia?

PSYCHOTERAPIA WARSZAWA WOLA I ONLINE
OBSZARY, W KTÓRYCH SIĘ SPECJALIZUJĘ

Trauma, stres, ból, psychosomatyka

Skutki doświadczenia traumy: PTSD, cPTSD. Syndrom DDA/DDD. Chroniczny stres. Dolegliwości psychosomatyczne. Trudności w przystosowaniu do zmian. Przedłużająca się żałoba.

Smutek, przygnębienie, depresja

Przygnębienie i smutek zabrały radość i entuzjazm. To, co wcześniej sprawiało radość, już nie cieszy. Trudno jest się zmotywować. Nic się nie chce. Nadmierna potrzebę snu. Wieczorem nie można zasnąć, rano nie można wstać.

Napięcie, niepokój, lęk zamartwianie się

Ogarniający niepokój, lęk, ataki paniki ograniczają aktywność. Wycofywanie się, brak poczucia bezpieczeństwa. Tendencja do zamartwiania się. Nie można spać.

Emocje, kontrola emocji

Niekontrolowane wybuchy złości, agresji. Poczucie winy, wstydu. Trudności w świadomej kontroli emocji. Trudność w zrozumieniu reakcji emocjonalnych swoich i innych ludzi.

Relacja ze sobą, osobowość

Nadmierny samokrytycyzm, tendencja do samooskarżania, niska samoocena. Zaburzenia osobowości. Zapominanie o swoich potrzebach, poświęcanie się dla innych kosztem siebie. Trudności w określaniu swoich celów i ich osiąganiu.

Relacja z innymi, praca

Powtarzające się trudności w relacjach i/lub w pracy.Trudności w stawianiu granic lub przekraczanie granic innych. Brak satysfakcjonujących relacji. Związek z osobą narcystyczną. Wypalenie zawodowe.

Dlaczego warto skorzystać z psychoterapii u mnie?

W sesjach psychoterapii będziemy koncentrować się na Twoich zasobach. Uświadomisz sobie posiadane zasoby i odblokujesz dostęp do nich. Zbudujesz nowe zasoby na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń życiowych. Zwiększy się Twoja samoświadomość dotycząca Twoich mocnych stron. Jest to ważne, ponieważ wewnętrzne zasoby są fundamentem zmiany.

Podejście psychoterapeutyczne, w którym pracuję, umożliwia zmianę na wielu poziomach: w swoim środowisku, w swoich zachowaniach, umiejętnościach, przekonaniach, wartościach, na poziomie tożsamości, a także poczucia misji i sensu życia.

Dużą zaletą psychoterapii u mnie jest to, że poznasz i nauczysz się stosować techniki, które będziesz mogła (mógł) samodzielnie stosować także po zakończeniu terapii. Zyskasz więc cenne narzędzia do samodzielnego radzenia sobie w przyszłości z ewentualnymi trudnościami bez konieczności powrotu na kolejną terapię.

W jakim nurcie prowadzę psychoterapię?

Prowadzę psychoterapię w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym. Podejście to opiera się na autentycznym szacunku i respektowaniu autonomii Klienta oraz sposobu, w jaki doświadcza rzeczywistości.  W tym podejściu duże znaczenie mają doświadczenia Klienta – sposób, w jaki odbiera rzeczywistość, nadaje znacznie poszczególnym zdarzeniom i reaguje na nie. Uwagę zwraca się na emocje Klienta i towarzyszące im doznania z ciała. Doświadczenia Klienta są jednocześnie celem, tematem i narzędziem terapii.

Najczęściej zadawane pytania

Jak jest ustalany cel terapii?

Prowadzona przeze mnie psychoterapia jest skoncentrowana na cel. Cel psychoterapii ustalamy na pierwszej sesji lub kilku pierwszych sesjach. Terapia kończy się, gdy osiągniesz ustalony cel psychoterapii.

Czy na sesjach będziemy rozmawiać o bolesnej przeszłości?

Na sesjach skupiamy się na poszukiwaniu rozwiązania dla aktualnych trudności i problemów oraz na osiąganiu przyszłych celów. Do trudnych i bolesnych zdarzeń z przeszłości wracamy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celu terapii.

Czym będziemy się zajmować na sesjach?

Uwagę koncentrujemy na Twoich doświadczeniach – emocjach, uczuciach, doznaniach z ciała, sposobie postrzegania zdarzeń i nadawane im znaczenie. Tworzę przestrzeń, w której możesz pogłębić swoją samoświadomość, rozpoznać specyficzny dla siebie sposób doświadczania i postrzegania rzeczywistości, skontaktować się ze swoimi emocjami, nazwać je, zrozumieć, zauważyć swoje potrzeby oraz jeśli to niezbędne, przepracować niedomknięte sprawy i traumy z przeszłości.

Jakie metody terapeutyczne są stosowane?

Prowadząc psychoterapię, oprócz rozmowy, korzystam z różnych technik doświadczeniowych, takich jak praca z wyobrażeniami, na symbolach, z rysunkami, z wykorzystaniem krzeseł lub kartek. Techniki doświadczeniowe  umożliwiają lepsze poznanie i zrozumienie siebie, są jednocześnie bardzo skuteczne w korygowaniu doświadczeń emocjonalnych, sprzyjają efektywnemu przetwarzaniu informacji i prowadzą do głębokich i trwałych zmian. Techniki doświadczeniowe dają także możliwość testowania różnych potencjalnych rozwiązań, z których możesz samodzielnie wybrać to najlepsze dla siebie. Na sesjach stosuję także elementy terapii ericksonowskiej (hipnozy ericksonowskiej) i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Stosowane przeze mnie techniki angażują w proces zmiany zarówno potencjał świadomości, jak i nieświadomości.

Jak jest prowadzona terapia traumy?

Psychoterapię traumy prowadzę zgodnie z aktualną wiedzą o traumie. Dbam, aby w procesie terapii nie doszło do retraumatyzacji. Dlatego stosuję techniki terapeutyczne, dzięki którym nie ma konieczności szczegółowego opowiadania o traumatycznym zdarzeniu i ryzyko retraumatyzacji jest znacznie zmniejszone.

pexels-photo-4098368-4098368.jpg

Psychoterapia - znaczenie relacji psychoterapeutycznej

Ważną rolę w psychoterapii odgrywa relacja psychoterapeutyczna. W podejściu humanistyczno-doświadczeniowym ma ona szczególne znaczenie. Dlatego też tworzę odpowiednią atmosferę, abyś na sesjach mogła (mógł) doświadczyć zrozumienia, empatii i pełnej akceptacji dla swojej indywidualności i niepowtarzalności.

PSYCHOTERAPIA WARSZAWA WOLA I ONLINE

Adres gabinetu: Warszawa Wola, ul. Żelazna 76 lok. 35, II piętro.  Możesz umówić się także na spotkanie online.

INWESTYCJA

jedno spotkanie w gabinecie lub online: 200 zł

Czas trwania spotkania: 60 min.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób pracuję, skontaktuj się ze mną: 

(+48) 693-189-658

Pierwsze spotkanie umówisz przez poniższy formularz zgłoszeniowy:

Scroll to Top