Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

dr JOANNA PIEKARSKA

Joanna Piekarska psycholog, psychoterapia

dr Joanna Piekarska
- psycholog, psychoterapeuta

Posiada ponad 20-letnie doświadcznienie w zawodzie psycholologa. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych. Udziela wsparcia psychologicznego. Prowadzi indywidualne sesje rozwoju osobistego. Pracuje w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym pod stałą superwizją. Przeprowadza również badania profesjonalnymi testami psychologicznymi. Autorka publikacji naukowych z zakresu psychologii różnic indywidualnych. Współtwórca profesjonalnych testów psychologicznych, wykorzystywanych w praktyce zawodowej przez licznych profesjonalistów. Założycielka Instytutu Rozwoju Osobistego.

dr Joanna Piekarska - kwalifikacje

Studia magisterskie z psychologii odbywała początkowo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a ukończyła je na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła także studia doktoranckie i uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. 

Od wielu lat szkoli się w zakresie psychoterapii i nadal podnosi swoje kompetencje. Uczestniczyła we własnej psychoterapii szkoleniowej oraz licznych sesjach indywidualnych i grupowych warsztatach terapeutyczno-rozwojowych. Dąży do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty wydawanego przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP) oraz Certyfikatu Psychoterapeuty NLPt wydawanego przez Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (jest to certyfikat spełniający kryteria wymienione w art. 5.3 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). W tym celu kontynuuje całościowe szkolenie z psychoterapii w 4-letnim Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii realizowanym w Polskim Instytucie NLP (akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii; neuro-lingwistyczna psychoterapia jest nurtem uznanym przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP) i należy do grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych; więcej o tym nurcie przeczytasz na blogu).

Niezależnie od nauki w 4-letnim Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, odbyła m.in. szkolenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (I stopień), wybrane szkolenia w podejściu ericksonowskim, a także roczną szkołę ustawień systemowych wg Berta Hellingera. Aktualnie koncentruje się przede wszystkim na zdobywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie terapii traumy (PTSD i cPTSD). Ukończyła wiele szkoleń na temat psychoterapii traumy, obejmujących łącznie ponad 200 godzin szkoleniowych, prowadzonych przez zagranicznych i polskich wykładowców. Ukończyła m.in. roczne szkolenie „Leczenie pękniętego serca” – psychoterapia traumy prowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski – szkolenie atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii. W swojej pracy przestrzega kodeksu etycznego Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (kodeks etyczny PSNLPt).

Ukończone szkolenia:
Ustawienia systemowe wg Berta Hellingera - odbyte szkolenia:
Terapia traumy - ukończone szkolenia:

Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną pod stałą superwizją oraz pracując najpierw jako wykładowca, a potem jako adiunkt na warszawskich uczelniach wyższych.  Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zawodzie psychologa. Swoją wiedzę w tym zakresie przez wiele lat przekazywała studentom psychologii. Prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Pedagogiki Specjalnej, w  SWPS. W latach 2010-2023 pracowała jako adiunkt na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Opracowała i prowadziła autorskie warsztaty rozwijające inteligencję emocjonalną u osób dorosłych. Warsztaty te prowadziła m.in. na studiach podyplomowych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Joanna Piekarska - publikacje

Jest autorem i współautorem publikacji naukowych (głównie empirycznych) w języku polskim i angielskim. Większość z nich dotyczy problematyki inteligencji emocjonalnej – jej rozwoju, roli w życiu człowieka oraz metod pomiaru. Napisała książkę Uwarunkowania inteligencji emocjonalnej. Jest również współautorem profesjonalnych testów psychologicznych, które zostały wydane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Są to testy służące do oceny inteligencji emocjonalnej: Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze (SIE-T)Test Rozumienia Emocji (TRE), które są stosowane w praktyce przez licznych specjalistów.

Czym zajmuje się w Instytucie Rozwoju Osobistego?

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Udziela wsparcia psychologicznego w trudnych sytuacjach, w radzeniu sobie ze stresem, emocjami, wypaleniem zawodowym, poczuciem przeciążenia pracą, niską samooceną. Towarzyszy w poznawaniu siebie i odkrywaniu własnego potencjału. Wspiera rozwój osobisty. Towarzyszy i wspiera w przekraczaniu ograniczających przekonań i znajdowaniu własnej drogi do świadomego, pełnego radości życia. Pracuje w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym, łącząc skuteczność sprawdzonych metod neurolingwistycznej psychoterapii z terapią ericksonowską, terapią skoncentrowaną na rozwiązaniach oraz osobistym i empatycznym podejściem do każdego Klienta. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Przeprowadza również badania wybranymi, profesjonalnymi testami psychologicznymi. Testy psychologiczne, którymi się posługuję, są narzędziami, które pomagają w lepszym poznaniu i rozumieniu siebie. Ponieważ przyczyniają się do zwiększenia samoświadomości, wspierają rozwój osobisty. Testy psychologiczne mogą pomóc także w określaniu przyczyny napotykanych w życiu trudności i znajdowaniu najlepszego dla danej osoby rozwiązania.

Scroll to Top