Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

INDYWIDUALNE SESJE ROZWOJU OSOBISTEGO

Indywidualne sesje rozwoju osobistego umożliwiają odkrywanie i rozwijanie swojego potencjału i swoich zasobów. Spotkania odbywają się indywidualnie raz w tygodniu lub co dwa tygodnie. Pracuję z osobami dorosłymi pod superwizją. Pracuję w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym, łącząc skuteczność technik neurolingwistycznych z hipnozą ericksonowską i podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach.

Indywidualne sesje rozwojowe

INDYWIDUALNE SESJE ROZWOJU OSOBISTEGO

Indywidualne sesje rozwoju osobistego są przeznaczone dla osób, które nie doświadczają większych trudności w życiu. Ta forma pracy będzie użyteczna, by zwiększyć swoją skuteczność w określonych sferach, wzmocnić już posiadane zasoby, wykształcić nowe umiejętności i kompetencje. Sesje rozwojowe pomagają w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie.

Przykładowe obszary, z którymi możesz ze mną pracować podczas indywidualnych sesji rozwoju osobistego:

  • wzmacnianie samooceny
  • rozwijanie inteligencji emocjonalnej
  • odkrywanie własnych zasobów
  • nabywanie nowych kompetencji
  • zmiana przekonań
  • podejmowanie decyzji
  • zwiększanie efektywności w pracy
  • wyznaczanie i osiąganie celów
  • bardziej satysfakcjonujące relacje interpersonalne

Spotkania odbywają się w gabinecie lub online (MS Teams lub Skype).

Spotkania w gabinecie odbywają się w Warszawie, ul. Żelazna 76 lok. 35, II piętro.

INWESTYCJA

jedno spotkanie w gabinecie lub online: 200 zł

Czas trwania spotkania: 60 min.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób pracuję, skontaktuj się ze mną: 

(+48) 693-189-658

Pierwsze spotkanie umówisz przez poniższy formularz zgłoszeniowy:

Scroll to Top