Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

Polityka prywatności

Instytutu Rozwoju Osobistego dr Joanny Piekarskiej

 1. Administratorem danych osobowych Klientów/Usługobiorców jest Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe Klienta/Usługobiorcy są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji Umowy. Dane osobowe są także przetwarzane w celu spełnienia nałożonych na Sprzedawcę obowiązków prawnych (np. rozliczenia podatkowe).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy.
 4. Podstawą do zbierania danych osobowych jest zgoda udzielona przez Klienta/Usługobiorcę oraz treść ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane instytucjom upoważnionym z mocy prawa. W niezbędnym zakresie dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je w imieniu Instytutu Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska, tj. zapewniającymi obsługę IT, system rezerwacji, obsługę księgową i badanie testami psychologicznymi online, płatności online. W niezbędnym zakresie dane osobowe mogą być przekazywane superwizorowi, z którym współpracuje dr Joanna Piekarska, w celu realizacji procesu superwizji.
 6. Przy zakupie usługi psychologicznej lub psychoterapeutycznej przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, odpowiedzi i wyniki uzyskane przez Usługobiorcę w testach psychologicznych, przekazane przez Usługobiorcę informacje podczas spotkań online i sesji indywidualnych.
 7. Przy zakupie produktu przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania (dostawy zamówionego produktu).
 8. W zakresie obsługi poczty przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i inne dane podane w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy lub przesłanej korespondencji e-mail.
 9. Klient/Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich zmiany lub usunięcia.
 10. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą być zgłaszane e-mailowo na adres Administratora danych: biuro@instytutrozwoju.com.pl.
 11. Spotkanie online nie jest rejestrowane przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie wyraża także zgodny na rejestrowanie spotkania online przez Klienta/Usługobiorcę.
 12. Dane osobowe podawane w formularzu zgłoszeniowym, formularzu zakupu, formularzu kontaktowym oraz informacje uzyskiwane podczas świadczenia usługi (sesje indywidualne, spotkanie online, rozwiązywanie testów psychologicznych) są traktowane jako poufne i Sprzedawca zobowiązuje się do ich należytego zabezpieczenia.
 13. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
 14. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
 15. Akceptacja Polityki Prywatności oznacza wyrażenie zgody przez Klienta/Usługobiorcę na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności.
 16. Strona internetowa instytutrozwoju.com.pl korzysta z plików cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwer i są przechowywane przez przeglądarki. Cookies automatycznie zbierają dane dotyczące osoby korzystającej ze strony internetowej. Są to dane dotyczące m.in. adresu IP, typu przeglądarki, języka, systemu operacyjnego, lokalizacji.
 17. Pliki cookies są przechowywane przez okres 12 miesięcy.
 18. Osoba odwiedzająca stronę internetową instytutrozwoju.com.pl może w każdej chwili wyłączyć lub ponownie włączyć gromadzenie cookies odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.
 19. Strona internetowa instytutrozwoju.com.pl korzysta z narzędzia Google Analytics. Zbiera ono anonimowo informacje na temat odwiedzin strony i poruszania się po niej osób ją odwiedzających. Dane te umożliwiają analizowanie statystyk strony internetowej w celu optymalizacji strony internetowej Zbieranie tych danych umożliwiają pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Aby wyłączyć możliwość wykorzystania danych w Google Analytics, należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniony pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 20. Klient/Usługobiorca ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. Aktualna treść Polityki Prywatności jest dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy.
 22. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 15 listopada 2023 r.
Scroll to Top