Samoocena odzwierciedla nasz stosunek do samych siebie

Samoocena

Czym jest samoocena? Samoocena odnosi się do naszego nastawienia do samych siebie. Odzwierciedla to, czy akceptujemy samych siebie, czy też odrzucamy samych siebie. Wysoka samoocena oznacza zatem pozytywną postawę do samego siebie, natomiast niska samoocena świadczy o negatywnym stosunku do samego siebie. Zdaniem Rosenberga, wysoka samoocena nie oznacza wywyższania się ponad innych ani postrzegania siebie jako kogoś lepszego od innych. Oznacza ona postrzeganie samego […]

Samoocena Read More »