Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

Inteligencja emocjonalna

Każda emocja pełni funkcję adaptacyjną, informacyjną i motywacyjną

W życiu ważne są wszystkie emocje

Masz prawo doświadczać wszystkich emocji Wszystkie emocje – zarówno pozytywne, jak i te, które określamy mianem negatywnych są elementem naszego życia. Nie ma nic złego w odczuwaniu emocji negatywnych. Jest wiele sytuacji, w których możemy reagować emocjami negatywnymi i taka reakcja będzie jak najbardziej właściwa, jeśli siła i rodzaj emocji będą adekwatne do sytuacji. Na […]

W życiu ważne są wszystkie emocje Read More »

Zaskoczenie szybko się pojawia i szybko znika

Zrozumieć emocje: zaskoczenie

Zaskoczenie to emocja, która pojawia się w odpowiedzi na nagłe, niespodziewane lub rzadko występujące zdarzenie. To znaczy, że nie będziemy zaskoczeni np. reakcją znajomego, której oczekiwaliśmy lub która jest dla niego typowa. Zwykło się mówić o pozytywnym i negatywnym zaskoczeniu, ale tak naprawdę jest ono emocją neutralną. Jest też najszybszą ze wszystkich emocji. To znaczy,

Zrozumieć emocje: zaskoczenie Read More »

Smutek pojawia się po stracie

Zrozumieć emocje: smutek

Smutek jest emocją dotyczącą przeszłości. Pojawia się jako konsekwencja przykrych doświadczeń. Informuje o doznanej stracie. Może być to np. strata kochanej osoby, zdrowia, ale także okazji, których nie wykorzystaliśmy czy wartościowej relacji, którą zniszczył konflikt.   Gdy strata jest ogromna, pierwsza pojawia się trudna do zniesienia rozpacz, która jest nie tylko cierpieniem emocjonalnym, ale niejednokrotnie

Zrozumieć emocje: smutek Read More »

Scroll to Top