Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

Zrozumieć emocje: zaskoczenie

Zaskoczenie to emocja, która pojawia się w odpowiedzi na nagłe, niespodziewane lub rzadko występujące zdarzenie. To znaczy, że nie będziemy zaskoczeni np. reakcją znajomego, której oczekiwaliśmy lub która jest dla niego typowa.

Zaskoczenie to najszybsza emocjaZwykło się mówić o pozytywnym i negatywnym zaskoczeniu, ale tak naprawdę jest ono emocją neutralną. Jest też najszybszą ze wszystkich emocji. To znaczy, że utrzymuje się bardzo krótko i bardzo szybko przechodzi w inną emocję. Samo zaskoczenie jest wyrazem chwilowej dezorientacji i skłania nas do oceny nagłego, nieoczekiwanego zdarzenia. Dopiero następująca po zaskoczeniu emocja pokazuje, jak to zdarzenie oceniliśmy – jako miłe dla nas, niemiłe czy wręcz zagrażające.

Prawidłowe rozpoznanie zaskoczenia może stwarzać pewne trudności. Zwłaszcza osoby o małej zdolności rozpoznawania emocji mogą mieć problemy z jego prawidłowym odczytaniem i często mogą mylić je ze strachem. Dodatkowo brak wiedzy o emocjach i rozumienia, jak emocje się zmieniają, może przyczyniać się do uznania pozytywnego zaskoczenia jako udawanego. Podam przykład. Niezapowiedziana wizyta znajomego, który nie ma w zwyczaju przychodzić bez uprzedzenia, wywoła w pierwszej chwili zaskoczenie. Jeśli ta wizyta nas ucieszyła, zaskoczenie szybko przejdzie w radość. Jednak osoby o małej wiedzy o emocjach mogą niesłusznie uznać, że skoro uśmiech nie był pierwszą widoczną reakcją, to nie był szczery, a zaskoczenie widoczne jako pierwsze jest oznaką niezadowolenia z niespodziewanej wizyty. Nie ma jednak możliwości, aby w odpowiedzi na miłą dla nas niespodziankę od razu się ucieszyć. Zawsze najpierw pojawi się zaskoczenie, a dopiero po nim emocja określająca, jak odbieramy nieoczekiwane zdarzenie.

Zaskoczenie bardzo trudno jest udawać. Ponieważ bardzo szybko przechodzi w inną emocję, trudno jest odegrać je tak, aby powtórzyć typowy dla niego niezwykle krótki czas trwania. Udawane zaskoczenie będzie utrzymywać się nienaturalnie długo i właśnie po tym bardzo łatwo można je rozpoznać.

Autor: dr Joanna Piekarska

Zapraszam do skorzystania z mojej oferty:
5/5 - (liczba głosów: 1)
Scroll to Top