Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

Dlaczego warto poznawać siebie?

Poznawanie siebie to klucz do świadomego kształtowania życia

Każdy z nas jest inny, ale jednocześnie w każdym z nas jest ogromny potencjał, stanowiący o własnej sile i niepowtarzalności. Dobra znajomość siebie jest kluczem do świadomego kształtowania własnego życia, kierowania nim tak, by doświadczać radości, satysfakcji i poczucia skuteczności. Pomaga budować stabilne poczucie własnej wartości i akceptować siebie takim, jakim się jest. Nikt nie jest doskonały, idealny. Każdy z nas ma swoje ograniczenia, swoje słabe strony. Jednak znając i doceniając swój potencjał, swoje zdolności i umiejętności, przestajemy być dla siebie zbyt surowi z powodu własnych niedoskonałości. 

Świadomie kształtuj swoje życie
Świadomie rozwijaj siebie

Poznawanie siebie to klucz do świadomego rozwoju

Dobra znajomość siebie jest także kluczem do świadomego rozwoju siebie. Możemy rozwijać własny potencjał, posiadane już zdolności i umiejętności, by osiągnąć ich jeszcze wyższy poziom. Możemy także dążyć do przekraczania własnych ograniczeń i blokad, które są źródłem naszych trudności w różnych sferach życia.

Poznawanie siebie to klucz do świadomej zmiany

Niejednokrotnie chcielibyśmy, aby ludzie, którzy nas otaczają, byli inni, inaczej nas traktowali, inaczej na nas reagowali. Jednak nasz wpływ na innych jest ograniczony. W dużo większym stopniu możemy wpływać na siebie. Warto pamiętać, że każda zmiana w naszym życiu, w naszych relacjach z innymi zaczyna się od nas – od zmiany, która zachodzi w nas samych. A to znaczy, że zmieniając siebie zmieniamy nasze życie. Dokonywanie świadomej zmiany siebie to rozwój osobisty, a nie dopasowywanie się do oczekiwań innych.

Świadomie zmieniaj siebie

Poznawanie siebie to klucz do świadomych wyborów

Rozwój osobisty jest zawsze związany ze zmianą, jest konsekwencją zmiany siebie. Jednak nie zawsze praca nad sobą, zmiana siebie, swoich nawyków czy przekonań są niezbędne do poprawy jakości swojego życia i czerpania z niego większej radości. Czasami wystarczająca może okazać się zmiana otoczenia czy wykonywanej pracy. Przebywanie wśród ludzi podobnych do nas, dzielących podobne zainteresowania, z którymi znajdujemy wspólny język; wykonywanie pracy zgodnej z naszymi predyspozycjami i zainteresowaniami; wybieranie sytuacji dopasowanych do naszych cech osobowości może niejednokrotnie okazać się wystarczające, by doświadczać większego zadowolenia ze swojego życia. Dobra znajomość siebie umożliwia zatem także wybieranie osób i sytuacji, które są dla nas korzystne

Samourzeczywistnianie to cel rozwoju osobistego

Rozwój osobisty nie oznacza zmieniania siebie po to, by dopasować się do oczekiwań i wymagań  innych ludzi. Celem rozwoju osobistego powinno być samourzeczywistnianie, czyli dążenie do wykorzystywania w pełni swojego potencjału. Drogą do tego jest stawanie się osobą coraz bardziej świadomą siebie, świadomie unikającą osób i sytuacji, które ją ograniczają i są dla niej niekorzystne, i świadomie wybierającą osoby i sytuacje dopasowane do posiadanych cech, które dają przestrzeń zarówno na bycie sobą, jak i własny rozwój.

Bądź sobą i żyj w uważności na siebie
5/5 - (liczba głosów: 1)
Scroll to Top