Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

OFERTA OBEJMUJĄCA BADANIE TESTAMI PSYCHOLOGICZNYMI


Badanie testami psychologicznymi jest doskonałym punktem wyjścia dla dalszej pracy nad sobą, mającej na celu np. poprawę relacji interpersonalnych, opanowanie świadomej kontroli emocji, efektywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Dzięki temu, że przyczyniają się do rozwoju samoświadomości, testy psychologiczne pomagają odnaleźć własną drogę do pełnego radości życia. Dlatego też warto korzystać z możliwości poznawania siebie, jaką dają profesjonalne testy psychologiczne.

Poznaj moją ofertę badania testami psychologicznymi

 • Określenie predyspozycji zawodowych i wsparcie w kryzysie okołodecyzyjnym

  Określenie predyspozycji zawodowych i wsparcie w kryzysie okołodecyzyjnym

  Obejmuje badanie testami psychologicznymi i dwa spotkania online po 50 min. każde.
  Inwestycja: 600 zł

 • Stop wypaleniu zawodowemu - odzyskiwanie energii w pracy

  Stop wypaleniu zawodowemu - odzyskiwanie energii w pracy

  Usługa obejmuje określenie predyspozycji zawodowych. W cenę wliczone są badanie testami psychologicznymi i dwa spotkania online.
  Inwestycja: 600 zł

 • Odporność na stres i radzenie sobie ze stresem - diagnoza i wsparcie psychologiczne

  Odporność na stres i radzenie sobie ze stresem - diagnoza i wsparcie psychologiczne

  Pakiet obejmuje dwa spotkania online oraz badanie testami psychologicznymi.
  Inwestycja: 600 zł

 • Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne - diagnoza i wsparcie psychologiczne

  Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne - diagnoza i wsparcie psychologiczne

  Pakiet obejmuje dwa spotkania online oraz badanie testami psychologicznymi.
  Inwestycja: 600 zł

 • Samoocena i nadzieja na sukces - diagnoza i wsparcie psychologiczne

  Samoocena i nadzieja na sukces - diagnoza i wsparcie psychologiczne

  Pakiet obejmuje dwa spotkania online oraz badanie testami psychologicznymi.
  Inwestycja: od 370 zł

 • Badanie wybranym testem psychologicznym i wsparcie psychologiczne

  Badanie wybranym testem psychologicznym i wsparcie psychologiczne

  Pakiet obejmuje dwa spotkania online oraz badanie testami. W ofercie m.in. testy temperamentu, osobowości, kompetencji rodzicielskich, depresji.
  Inwestycja: 350 zł

Proces profesjonalnej diagnozy z wykorzystaniem testów psychologicznych zawsze rozpoczyna się u mnie od rozmowy, a wyniki uzyskane w testach zawsze interpretuję w kontekście celu, który chcesz osiągnąć. Nie zajmuję się diagnozą, która jest „sztuką dla sztuki”. A to znaczy, że nie zostaniesz z wynikami w otrzymanymi w testach sama (sam). Będę Ci towarzyszyć w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie. Pomogę Ci w odkryciu Twojego potencjału, pokażę, jak możesz go wykorzystywać. A jeśli borykasz się z różnymi problemami i trudnościami, pomogę Ci w znalezieniu najlepszych dla Ciebie sposobów ich rozwiązania. Pomogę Ci odkryć Twój potencjał, zwiększyć samoświadomość i rozwijać siebie.

Scroll to Top