Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

O badaniu online na platformie EPSILON

Platforma EPSILON należy do Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i służy do przeprowadzania badania testami psychologicznymi znajdującymi się w ofercie Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Platforma EPSILON umożliwia zdalne badanie testami psychologicznymi.

Korzystanie z platformy EPSILON zapewnia bezpieczne przechowywanie oraz przesyłanie odpowiedzi udzielanych w testach psychologicznych. Połączenie między aplikacją a serwerem platformy Epsilon jest szyfrowane i zabezpieczone certyfikatami SSL, które są analogiczne do tych stosowanych w bankowości internetowej. Dane zgromadzone na platformie EPSILON są przechowywane na serwerze dedykowanym tylko dla Pracowni Testów Psychologicznych PTP.

Po przesłaniu odpowiedzi na pytania zawarte w teście, dostęp do nich oraz wyników uzyskanych w testach ma tylko dr Joanna Piekarska. Przesłany mailem kod dostępu służy tylko do otwarcia testów i rozpoczęcia badania. Nie daje natomiast dostępu do rozwiązanych już testów, co także zapewnia bezpieczeństwo przechowywanym danym.

Aby możliwe było przeprowadzenie badania online na platformie EPSILON należy:

1. Pobrać na komputer aplikację EPSILON ze strony Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – adres strony: https://epsilon.practest.com.pl/app/publish.htm
2. Pobraną aplikację EPSILON należy zainstalować i uruchomić.

Przeprowadzenie badania online na platformie EPSILON:

1. Należy połączyć się z Internetem.
2. Należy uruchomić aplikację EPSILON.
3. Należy wybrać opcję Przeprowadź badanie.
4. Należy wpisać otrzymany mailem kod dostępu, a następnie wybrać opcję Zaloguj się.
5. Wyświetli się Twoje imię i nazwisko. Jeśli jest poprawne, należy wybrać Start, aby rozpocząć badanie pierwszym testem. Jeśli w tym miejscu wyświetli się inne imię i nazwisko niż Twoje, należy wyjść z aplikacji i skontaktować się ze mną.
6. Możliwość rozwiązania kolejnego testu umieszczonego na platformie EPSILON pojawi się po ukończeniu pierwszego testu. Wybranie przycisku Start, rozpocznie badanie.
7. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania we wszystkich testach należy wybrać opcję Zamknij.

Jak rozwiązać testy online na platformie EPSILON?

Wcześniej musisz pobrać i zainstalować aplikację EPSILON na komputerze z systemem operacyjnym Windows.

Internet

Połącz się z Internetem. Połączenie musi być aktywne przez całe badanie. Jeśli w czasie badania nastąpi przerwa w połączeniu z Internetem, wróć do badania w ciągu 120 min.

EPSILON

Uruchom aplikację EPSILON. Następnie wybierz opcję Przeprowadź badanie.

Logowanie

Wpisz otrzymany e-mailem kod dostępu i kliknij opcję Zaloguj się.

Badanie

Po zalogowaniu wyświetli się Twoje imię i nazwisko lub wybrany przez Ciebie pseudonim. Jeśli się zgadzają, możesz rozpocząć badanie klikając przycisk Start.

Kończenie badania

Twoje odpowiedzi są na bieżąco, automatycznie zapisywane. Gdy udzielisz odpowiedzi na pytania we wszystkich testach wybierz opcję Zamknij. Opcję Zamknij wybierz także wtedy, gdy pozostałe testy chcesz rozwiązać później.

Rozwiązywanie poszczególnych testów w różnym czasie
Możliwe jest także rozwiązanie poszczególnych testów w różnym czasie. Wówczas po rozwiązaniu jednego testu, należy wybrać opcję Zamknij. W efekcie program zostanie zamknięty. Aby rozwiązać pozostałe testy należy ponownie uruchomić aplikację EPSILON, wybrać Przeprowadź badanie, podać ten sam otrzymany kod dostępu, wybrać Zaloguj się i przejść do rozwiązywania kolejnego testu. Uruchomienie testu następuje po wybraniu przycisku Start.

Bardzo ważne: Dany test musi być rozwiązany na platformie EPSILON w całości, bez robienia przerw, tzn. nie można przerwać rozwiązywania danego testu i wylogować się. W takiej sytuacji można utracić możliwość kontynuowania badania danym testem. Jeśli badanie testem zostanie przerwane z przyczyn losowych, np. brak prądu, Internetu, zawieszenie się komputera, istnieje możliwość kontynuowania badania przerwanym testem w ciągu maksymalnie 2 godzin (120 minut). Nie później niż w ciągu 2 godzin (120 minut) należy ponownie uruchomić aplikację EPSILON, zalogować się wykorzystując ten sam kod. Po zalogowaniu pojawi się komunikat, że badanie danym testem zostało przerwane i pytanie „Czy chcesz je dokończyć?”. W tym miejscu należy potwierdzić chęć kontynuowania badania przez wybranie opcji TAK i następnie kontynuować rozwiązywanie testu, który został przerwany.

Wymagania sprzętowe do badania online na platformie EPSILON

Aplikację EPSILON można zainstalować tylko na komputerze z systemem operacyjnym Windows. Dla sprawnego działania platformy EPSILON wymagane są:

  • przynajmniej: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s.
  • optymalnie: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s.
Scroll to Top