Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

Czy są emocje pozytywne i negatywne?

Czy są emocje pozytywne i negatywne? To pytanie może wydawać się bez sensu, bo przecież dzielimy emocje na pozytywne i negatywne. Czy jednak jest to właściwy podział? Określenia „negatywne” i „pozytywne” są wartościujące i używanie ich odnośnie do emocji może sugerować, że istnieją lepsze i gorsze emocje, a co za tym idzie, że lepiej doświadczać jednych emocji, a innych nie. Nie ma jednak lepszych i gorszych emocji. Wszystkie emocje, bez względu na to, czy ich odczuwanie jest przyjemne czy też nie, odgrywają ważną rolę w naszym życiu.

Jedną z funkcji emocji jest funkcja informacyjna. Oznacza to, że emocje są źródłem istotnych dla nas informacji dotyczących nas samych i naszego otoczenia. Gdy na emocje patrzymy jak na informację, nie możemy już powiedzieć, że istnieją emocje pozytywne i negatywne. Z tej perspektywy wszystkie emocje są pozytywne, bo wszystkie dostarczają nam cenne informacje. Możemy jedynie powiedzieć, że odczuwanie jednych emocji jest przyjemne, podczas gdy doświadczanie innych emocji jest nieprzyjemne. Lepiej jest więc dzielić emocje na przyjemne i nieprzyjemne niż pozytywne i negatywne.

Gdy emocje traktujemy jak informację, łatwiej jest nam zaakceptować pojawianie się w naszym życiu nieprzyjemnych emocji, takich jak złość, strach czy smutek, bo zaczynamy dostrzegać i rozumieć sens ich odczuwania. Złość to informacja, że ktoś naruszył nasze granice; strach to informacja, że w przyszłości możemy utracić coś cennego; smutek to informacja o tym, że to, co straciliśmy, co odeszło, było dla nas cenne.

Warto pamiętać, że odczytywanie informacji niesionych przez emocje jest jedną ze zdolności składających się na inteligencję emocjonalną i jest niezbędne, by świadomie zarządzać emocjami własnymi i innych ludzi.

Autor: dr Joanna Piekarska

Zapraszam do skorzystania z mojej oferty:
5/5 - (liczba głosów: 2)
Scroll to Top