Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

W życiu ważne są wszystkie emocje

Masz prawo doświadczać wszystkich emocji

Wszystkie emocje – zarówno pozytywne, jak i te, które określamy mianem negatywnych są elementem naszego życia. Nie ma nic złego w odczuwaniu emocji negatywnych. Jest wiele sytuacji, w których możemy reagować emocjami negatywnymi i taka reakcja będzie jak najbardziej właściwa, jeśli siła i rodzaj emocji będą adekwatne do sytuacji. Na przykład, to naturalne i w pełni uzasadnione, że pojawia się smutek i żal w odpowiedzi na stratę bliskiej osoby. Zareagowanie lękiem, gdy straciło się pracę, jest jedną z możliwych, naturalnych reakcji w takiej sytuacji. Gdy ktoś narusza nasze prawa, możemy czuć złość.

Emocje negatywne nie muszą być przeszkodą na drodze do szczęścia

Każda emocja pełni funkcję adaptacyjną, informacyjną i motywacyjnąEmocje negatywne są przez niektóre osoby postrzegane jako niepożądane i stojące na drodze do szczęśliwego i pełnego obfitości życia. Niektórzy zwracają uwagę, że z negatywnymi emocjami związane są „niskie wibracje”, przez co mogą utrudniać osiąganie sukcesów, szczęścia i obfitości. Konsekwencją takich przekonań o emocjach negatywnych może być ich tłumienie, wypieranie, a nawet zaprzeczanie im. Jednak poprzez tłumienie, wypieranie czy zaprzeczanie nie pozbywamy się emocji, lecz pozbywamy się możliwości świadomej ich kontroli i sprawiamy, że emocje pozostając zablokowane w nas nadal będą wpływać na nas i nasze reakcje. Emocja negatywna, którą zauważamy i na której doświadczenie się otworzymy, stosunkowo szybko przemija. Nie może zatem utrudniać nam dochodzenia do szczęścia i obfitości.

Każda emocja pełni ważną rolę

W życiu ważne są nie tylko emocje pozytywne, ale także negatywne. Dlaczego? Ponieważ każda emocja ważną funkcję adaptacyjną, informacyjną i motywacyjną.

Każda emocja niesie ze sobą informację o tym, co dzieje się w naszym otoczeniu i o nas samych. Skłania nas do podjęcia określonych działań i pomaga nam w przystosowaniu. Na przykład, gdy ktoś wracając nocą do domu idzie samotnie pustą ulicą, może czuć strach. Czy w takiej sytuacji zamiast strachu lepiej byłoby czuć np. radość? Odczuwany strach informuje, że samotny, nocny spacer w danej okolicy może być niebezpieczny. Jeśli osoba zdecyduje się iść dalej, odczuwany strach sprawi, że będzie szła zachowując czujność. Strach może także sprawić, że zrezygnuje z samotnego spaceru nocą. W obu przypadkach, strach pomaga w zapewnieniu sobie bezpiecznego powrotu do domu.

Natura wyposażyła nas w możliwość odczuwania emocji negatywnych nie po to, by utrudnić nam życie, lecz po to, by pomagały nam w przystosowaniu i tym samym osiąganiu naszych celów. Mamy wpływ na to, jak zareagujemy na daną emocję – czy zwrócimy na nią uwagę i na to, o czym chce nas poinformować, czy też będziemy próbować od niej „uciec”.

Emocje mogą wspierać proces rozwiązywania problemów

Emocje wpływają na nasze sądy, ocenę i analizę sytuacji. Jeśli nie są skrajnie nasilone, można je w sposób świadomy wykorzystać, by wspierały proces rozwiązywania problemów. Chodzi tu o celowe wzbudzanie w sobie określonych stanów emocjonalnych, które będą użyteczne na danym etapie rozwiązywania problemu.

Emocje pozytywne sprzyjają optymistycznemu patrzeniu na świat. Pod ich wpływem łatwiej jest dostrzec wiele potencjalnych rozwiązań. Jednak im silniejsza jest pozytywna emocja, tym trudniej jest ocenić te rozwiązania i przewidzieć ewentualne trudności. Emocje negatywne sprzyjają

Tekst: dr Joanna Piekarska
Kopiowanie wymaga podania źródła.

Zapraszam do poznania i skorzystania z mojej oferty:

Oceń ten artykuł:

5/5 - (liczba głosów: 1)
Scroll to Top