Każda emocja pełni funkcję adaptacyjną, informacyjną i motywacyjną

W życiu ważne są wszystkie emocje

Masz prawo doświadczać wszystkich emocji Wszystkie emocje – zarówno pozytywne, jak i te, które określamy mianem negatywnych są elementem naszego życia. Nie ma nic złego w odczuwaniu emocji negatywnych. Jest wiele sytuacji, w których możemy reagować emocjami negatywnymi i taka reakcja będzie jak najbardziej właściwa, jeśli siła i rodzaj emocji będą adekwatne do sytuacji. Na przykład, to naturalne i w pełni uzasadnione, że pojawia się smutek i żal w odpowiedzi na stratę bliskiej […]

W życiu ważne są wszystkie emocje Read More »