Poczucie przeciążenia pracą to często konsekwencja pracy w warunkach niedopasowanych do osobistych kompetencji

Diagnoza predyspozycji zawodowych dla osób pracujących?

Określenie własnych predyspozycji zawodowych, gdy podejmuje się decyzję o wyborze dalszej ścieżki kształcenia i zawodu lub gdy rozważa się zmianę zawodu, jest dla większości osób w pełni uzasadnione. Skorzystanie wówczas z usług doradcy zawodowego, który pomoże zaplanować ścieżkę kariery, może zmniejszyć ryzyko pojawienia się w przyszłości wypalenia zawodowego, i zwiększyć prawdopodobieństwo odnoszenia w pracy sukcesów i czerpania z niej satysfakcji. Czy diagnoza predyspozycji zawodowych może być użyteczna także […]

Diagnoza predyspozycji zawodowych dla osób pracujących? Read More »