Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

Predyspozycje zawodowe

Zawsze bądź sobą

W zgodzie z sobą

Czy oczekiwania są złe? To zależy. Jeśli są zgodne z posiadanymi zdolnościami, cechami temperamentu, osobowości mogą być czynnikiem motywującym do rozwoju i wykorzystywania własnego potencjału. Problem pojawi się z pewnością wtedy, gdy oczekiwania będą w sprzeczności z posiadanymi cechami i predyspozycjami. Im bardziej będziemy starali się je spełnić, tym bardziej będziemy oddalali się od siebie i tym większe negatywne konsekwencje możemy zacząć ponosić. Któż z nas nie doświadczył oczekiwań ze strony innych – oczekiwań, […]

W zgodzie z sobą Read More »

Poczucie przeciążenia pracą to często konsekwencja pracy w warunkach niedopasowanych do osobistych kompetencji

Diagnoza predyspozycji zawodowych dla osób pracujących?

Określenie własnych predyspozycji zawodowych, gdy podejmuje się decyzję o wyborze dalszej ścieżki kształcenia i zawodu lub gdy rozważa się zmianę zawodu, jest dla większości osób w pełni uzasadnione. Skorzystanie wówczas z usług doradcy zawodowego, który pomoże zaplanować ścieżkę kariery, może zmniejszyć ryzyko pojawienia się w przyszłości wypalenia zawodowego, i zwiększyć prawdopodobieństwo odnoszenia w pracy sukcesów i czerpania z niej satysfakcji. Czy diagnoza predyspozycji zawodowych może być użyteczna także

Diagnoza predyspozycji zawodowych dla osób pracujących? Read More »

Scroll to Top