Zawsze bądź sobą

W zgodzie z sobą

Czy oczekiwania są złe? To zależy. Jeśli są zgodne z posiadanymi zdolnościami, cechami temperamentu, osobowości mogą być czynnikiem motywującym do rozwoju i wykorzystywania własnego potencjału. Problem pojawi się z pewnością wtedy, gdy oczekiwania będą w sprzeczności z posiadanymi cechami i predyspozycjami. Im bardziej będziemy starali się je spełnić, tym bardziej będziemy oddalali się od siebie i tym większe negatywne konsekwencje możemy zacząć ponosić. Któż z nas nie doświadczył oczekiwań ze strony innych – oczekiwań, […]

W zgodzie z sobą Read More »