Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

Joanna Piekarska

Neurolingwistyczna psychoterapia (NLPt)

Neurolingwistyczna psychoterapia

Neurolingwistyczna psychoterapia (NLPt) jest autonomicznym, uznanym nurtem psychoterapeutycznym, który należy do grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych. Neurolingwistyczna psychoterapia (NLPt) bywa przez niektórych błędnie utożsamiana z neurolingwistycznym programowaniem (NLP). W NLPt wykorzystuje się wprawdzie techniki NLP, ale korzysta się także z dorobku innych podejść. W przeciwieństwie do NLP, NLPt jako nurt psychoterapeutyczny posiada całościowy program podyplomowego szkolenia przeznaczony dla przyszłych psychoterapeutów, a także kodeks etyczny. Szkolenie w nurcie NLPt […]

Neurolingwistyczna psychoterapia Read More »

Każda emocja pełni funkcję adaptacyjną, informacyjną i motywacyjną

W życiu ważne są wszystkie emocje

Masz prawo doświadczać wszystkich emocji Wszystkie emocje – zarówno pozytywne, jak i te, które określamy mianem negatywnych są elementem naszego życia. Nie ma nic złego w odczuwaniu emocji negatywnych. Jest wiele sytuacji, w których możemy reagować emocjami negatywnymi i taka reakcja będzie jak najbardziej właściwa, jeśli siła i rodzaj emocji będą adekwatne do sytuacji. Na przykład, to naturalne i w pełni uzasadnione, że pojawia się smutek i żal w odpowiedzi na stratę bliskiej

W życiu ważne są wszystkie emocje Read More »

Samoocena odzwierciedla nasz stosunek do samych siebie

Samoocena

Czym jest samoocena? Samoocena odnosi się do naszego nastawienia do samych siebie. Odzwierciedla to, czy akceptujemy samych siebie, czy też odrzucamy samych siebie. Wysoka samoocena oznacza zatem pozytywną postawę do samego siebie, natomiast niska samoocena świadczy o negatywnym stosunku do samego siebie. Zdaniem Rosenberga, wysoka samoocena nie oznacza wywyższania się ponad innych ani postrzegania siebie jako kogoś lepszego od innych. Oznacza ona postrzeganie samego

Samoocena Read More »

Scroll to Top