Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

PROFESJONALNY TEST NA SAMOOCENĘ

Test na samoocenę, który przeprowadzam, umożliwi Ci poznanie nie tylko ogólnego poczucia własnej wartości, ale także samooceny dotyczącej różnych aspektów Twojego życia.

Czy wiesz, że Twoja samoocena odgrywa istotną rolę w Twoim życiu?

Jeśli jesteś osobą o wysokiej samoocenie bardziej optymistycznie patrzysz w przyszłość, wierzysz, że potrafią sprostać napotykanym trudnościom, rzadziej odczuwasz lęk i przygnębienie, czujesz się bardziej szczęśliwa(y) i jesteś bardziej zadowolona(y) ze swojego życia. Wysoka samoocena chroni Cię przed negatywnymi skutkami trudnych i stresujących doświadczeń.

To, co o sobie myślisz, Twoja samoocena wpływa na to, jakie informacje na swój temat zauważysz i zasymilujesz. Nowe napływające informacje będziesz przetwarzać zgodnie z posiadanym schematem. Na przykład, jeśli masz niską samoocenę z łatwością możesz akceptować negatywne informacje zwrotne na swój temat. Natomiast jeśli masz wysoką samoocenę będziesz mieć tendencję do odrzucania negatywnych informacji zwrotnych jako niezgodnych z posiadanym schematem. Jeśli jednak nie wierzysz w siebie trudniej będzie Ci przyjąć i uwierzyć w pozytywne informacje o sobie. W konsekwencji takiego selektywnego przetwarzania informacji istniejąca samoocena będzie cały czas utrwalana. Rozwiązaniem może być zmiana myślenia o sobie i wzmocnienie samooceny, np. w procesie psychoterapii lub na sesjach rozwoju osobistego.

Dlaczego warto zbadać swoją samoocenę?

Dobrze, aby Twoim pierwszym krokiem na drodze do podwyższenia samooceny było jej dogłębne poznanie – zarówno ogólnego poczucia własnej wartości, jak i samooceny dotyczącej różnych aspektów funkcjonowania, tj. m.in. samooceny dotyczącej posiadanych kompetencji, bycia kochanym, atrakcyjności fizycznej. Dzięki temu, że rozwiążesz wielowymiarowy test na samoocenę, poznasz obszary wymagające pracy i kierunek, w którym powinnaś / powinieneś podążać. Nad podwyższeniem swojej samooceny możesz pracować ze mną na sesjach indywidualnych w toku psychoterapii lub na indywidualnych sesjach rozwoju osobistego – aby dowiedzieć się więcej kliknij.

Skorzystaj z mojej oferty:

SAMOOCENA - DIAGNOZA I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Co zyskasz wykonując test na samoocenę?

Jaki test na samoocenę stosuję?

Do diagnozy samooceny wykorzystuję Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI. Wydawcą polskiej wersji kwestionariusza jest Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Test samooceny MSEI umożliwia szczegółowe zbadanie samooceny. Pozwala na określenie nie tylko ogólnej samooceny, ale także samooceny odnoszącej się do specyficznych obszarów, m.in. posiadanych kompetencji, zdolności przywódczych, popularności, samokontroli, atrakcyjności fizycznej. Ponadto badanie kwestionariuszem MSEI umożliwia ocenę poczucia spójności obrazu własnej osoby oraz określenie poziomu potrzeby aprobaty społecznej.

Kwestionariusz zawiera 116 pytań. Daje możliwość przedstawienia wyników łącznie na 11 skalach.

Zrób test na samoocenę w Instytucie Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

Samoocena - diagnoza i wsparcie psychologiczne

Pakiet obejmuje:
INWESTYCJA: 370 zł

W jaki sposób pracuję?

Oferta obejmuje dwa spotkania online oraz badanie profesjonalnymi testami psychologicznymi.

  1. Podczas pierwszego spotkania, które trwa do 50 min.,  będziemy rozmawiać o Twoich oczekiwaniach i pojawiających się trudnościach wynikających z Twojej samooceny.
  2. Następnie otrzymasz do rozwiązania test na samoocenę. Dostęp do testu prześlę Ci mailem po pierwszej rozmowie. Na rozwiązanie testu będziesz mieć 7 dni. Test rozwiążesz online na własnym komputerze za pośrednictwem platformy EPSILON Pracowni Testów Psychologicznych. O zasadach badania testami psychologicznymi i wymaganiach sprzętowych niezbędnych do przeprowadzenia badania na platformie EPSILON przeczytasz tutaj.
  3. Na drugim spotkaniu będziemy rozmawiać o uzyskanych przez Ciebie wynikach w teście, o tym, jak Twoja samoocena wpływa na radzenie sobie w sytuacjach trudnych i postrzeganie różnych zdarzeń. Wyniki będę interpretować w kontekście Twoich trudności zgłoszonych na pierwszym spotkaniu. Otrzymasz ode mnie wsparcie psychologiczne i wskazówki, w jaki sposób możesz pracować nad podwyższeniem swojej samooceny, czy i jaka forma wsparcia będzie dla Ciebie najlepsza (psychoterapia czy sesje rozwoju osobistego). Drugie spotkanie trwa 50 min. i odbywa się 2 tygodnie po pierwszym spotkaniu.

Spotkania online odbywają się poprzez komunikator MS Teams lub Skype.

Zadzwoń do mnie lub wyślij wiadomość, aby otrzymać więcej informacji.

Formularz zgłoszeniowy

Scroll to Top