Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH I WSPARCIE W KRYZYSIE OKOŁODECYZYJNYM

Chcesz poznać swoje predyspozycje zawodowe?
Stoisz przed wyborem zawodu lub chcesz zmienić pracę i ta sytuacja powoduje u Ciebie stres?

Pomogę Ci poznać Twoje predyspozycje zawodowe.
Otrzymasz ode mnie wsparcie.

Praca zawodowa odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. Nie jest tylko źródłem środków do życia. Odnoszone w pracy sukcesy, doświadczane porażki, jakość relacji w miejscu pracy, poczucie skuteczności oraz umiejętności radzenia sobie z wymaganiami stawianymi w pracy wpływają na poczucie satysfakcji z pracy. Mogą także wpływać na postrzeganie siebie, swojej wartości, a także jakość życia osobistego oraz ocenę i zadowolenie z całego życia. Jest to możliwe, dlatego że trudności w pracy mogą bowiem przenosić się na życie osobiste, wpływając np. negatywnie na relacje z bliskimi czy przyczyniając się do pojawienia nastrojów depresyjnych.

Na to, jak radzimy sobie w pracy, czy odnosimy sukcesy, czy porażki wpływa wiele czynników. Na część z nich mamy wpływ, inne pozostają poza naszą kontrolą w mniejszym lub większym stopniu. Niewątpliwie mamy wpływ na to, czy będziemy wykonywać pracę, która jest zgodna z naszymi osobistymi predyspozycjami. Dlatego ważna jest dobra znajomość siebie – swoich cech temperamentu, osobowości, preferowanych sposobów funkcjonowania i zainteresowań. Dzięki temu możliwe jest wybranie pracy dopasowanej do osobistych predyspozycji.

To nie Ty masz pasować do pracy, lecz praca powinna pasować do Ciebie

Nie chodzi tylko o to, aby sam wykonywany zawód był dopasowany do osobistych predyspozycji. Nawet jeśli wybrany zawód jest zgodny z osobistymi predyspozycjami, warunki pracy stwarzane przez pracodawcę mogą nie być do nich dopasowane. Dlatego jeśli chcesz świadomie wybrać nie tylko zawód, ale także miejsce pracy, które będzie dawało Ci możliwości realizacji Twojego potencjału adekwatnie do Twoich predyspozycji, dobrze poznaj siebie.

Praca dopasowana do osobistych predyspozycji jest kluczowa dla czerpania zadowolenia z pracy i znacząco zwiększa prawdopodobieństwo odnoszenia w niej sukcesów, choć trzeba pamiętać, że ich nie gwarantuje. Praca, która nie jest zgodna z osobistymi predyspozycjami, sama w sobie jest źródłem stresu. W konsekwencji niemożliwe staje się czerpanie radości i satysfakcji z pracy. Trudno jest także osiągać sukcesy zawodowe, gdy praca i warunki pracy znacząco odbiegają od osobistych możliwości, predyspozycji i preferencji.

Kryzys okołodecyzyjny

Okres podejmowania decyzji dotyczącej wyboru zawodu lub zmiany miejsca pracy może być trudny i może prowadzić do doświadczania silnego stresu. Wówczas warto skorzystać ze wsparcia psychologicznego, by łatwiej poradzić sobie z doświadczanymi w tym czasie trudnymi emocjami.

  • Poznaj swoje predyspozycje zawodowe
  • Dowiedz się, jakie zawody i warunki pracy będą dopasowane do Ciebie
  • Poznaj warunki pracy, w których będziesz pracować z radością
  • Skorzystaj ze wsparcia psychologicznego

Jak będą określane predyspozycje zawodowe?

Moja oferta obejmuje badanie czterema profesjonalnymi testami psychologicznymi. Umożliwi ono określenie Twoich predyspozycji zawodowych poprzez ocenę Twoich cech temperamentu, osobowości, zainteresowań, preferowanych sposobów funkcjonowania poznawczego oraz motywacji osiągnięć. Dowiesz się, które czynniki będą zapewniały Ci możliwość korzystania z własnego potencjału i umożliwią Ci dalszy rozwój osobisty i czerpanie radości z pracy.

Praca zgodna z osobistymi predyspozycjami może być źródłem radości

Bardzo ważnym elementem określania predyspozycji zawodowych jest rozmowa przed i po badaniu testami. Te rozmowy są bardzo ważne, ponieważ nie podejmę za Ciebie decyzji w kwestii wyboru lub zmiany zawodu czy miejsca pracy. Pomogę Ci lepiej poznać siebie lepiej oraz zrozumieć, jakie warunki muszą być dla Ciebie spełnione, aby praca mogła być źródłem radości i satysfakcji. Pomogę Ci zrozumieć, jaki jest związek między predyspozycjami zawodowymi a funkcjonowaniem w pracy. Otrzymasz ode mnie także wsparcie w związku ze stresem, który możesz odczuwać w okresie podejmowania decyzji o wyborze lub zmianie zawodu, lub miejsca pracy.

Konieczność wyboru lub zmiany zawodu powoduje u Ciebie kryzys?

Skorzystaj z mojego wsparcia

Czy oferta OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH I WSPARCIE W KRYZYSIE OKOŁODECYZYJNYM jest dla Ciebie?

Tak, jeśli:

Co zyskasz wybierając tę ofertę - OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH I WSPARCIE W KRYZYSIE OKOŁODECYZYJNYM?

Ocena predyspozycji zawodowych

OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH I WSPARCIE W KRYZYSIE OKOŁODECYZYJNYM

INWESTYCJA: 600 zł

Co składa się na tę ofertę?

ETAP 1
Pierwsze spotkanie online (50 min.) Spotkanie na MS Teams lub na Skype.
Porozmawiamy o:
ETAP 2
Badanie online profesjonalnymi testami psychologicznymi.
Na rozwiązanie testów masz 7 dni.
ETAP 3
Drugie spotkanie online (50 min.) Odbywa się na MS Teams lub Skype 2 tygodnie po pierwszym spotkaniu.
Porozmawiamy o:

Termin drugiego spotkania online jest automatycznie rezerwowany na ten sam dzień tygodnia i godzinę, co pierwsze spotkanie online. Drugie spotkanie odbywa się dwa tygodnie po pierwszym. Jeśli okaże się, że potrzebujesz więcej czasu na rozwiązanie wszystkich testów lub chcesz zmienić termin drugiego spotkania, skontaktuj się ze mną.

Spotkania online odbywają się poprzez komunikator Skype lub MS Teams. Testy online rozwiążesz na platformie EPSILON Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. O zasadach badania testami psychologicznymi i wymaganiach sprzętowych niezbędnych do badania online przeczytasz tutaj.

W jaki sposób pracuję?

W pracy wykorzystuję profesjonalne testy psychologiczne wydane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jednak nie ograniczam się do samego zinterpretowania wyników uzyskanych przez Ciebie w testach, ponieważ nie sama diagnoza jest celem. Bardzo ważną częścią jest rozmowa z Tobą na pierwszym i drugim spotkaniu. Nie stosuję utartych schematów. Do każdego podchodzę indywidualnie.Pomogę Ci w lepszym poznaniu i zrozumieniu  siebie, poznaniu Twoich predyspozycji zawodowych. Otrzymasz ode mnie wsparcie psychologiczne.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zadzwoń do mnie lub wyślij wiadomość.

Formularz zgłoszeniowy

Scroll to Top