Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

Neurolingwistyczna psychoterapia

Neurolingwistyczna psychoterapia (NLPt) jest autonomicznym, uznanym nurtem psychoterapeutycznym, który należy do grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych.

Neurolingwistyczna psychoterapia (NLPt)Neurolingwistyczna psychoterapia (NLPt) bywa przez niektórych błędnie utożsamiana z neurolingwistycznym programowaniem (NLP). W NLPt wykorzystuje się wprawdzie techniki NLP, ale korzysta się także z dorobku innych podejść. W przeciwieństwie do NLP, NLPt jako nurt psychoterapeutyczny posiada całościowy program podyplomowego szkolenia przeznaczony dla przyszłych psychoterapeutów, a także kodeks etyczny. Szkolenie w nurcie NLPt obejmuje zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także odbycie własnej psychoterapii szkoleniowej, stażu klinicznego oraz praktykę psychoterapeutyczną prowadzoną pod superwizją. Zgodnie ze standardami Europejskiego Stowarzyszenia NLPt (EA NLPt) pełne szkolenie psychoterapeutów w tym nurcie obejmuje ponad 2000 godzin. Jest to zdecydowanie większa liczba godzin aniżeli wymagane w Polsce zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 Nr 111 poz. 535, art. 5, ust. 3b) minimum 1200 godzin szkolenia podyplomowego z psychoterapii.

Neurolingwistyczna psychoterapia jest modalnością uznaną przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP). Spełnia ona wymagane kryteria stawiane przez EAP autonomicznym nurtom psychoterapii. Przeprowadzone badania naukowe potwierdzają skuteczność terapeutyczną metod NLPt.

Neurolingwistyczna psychoterapia w Polsce

W Polsce stowarzyszeniem zrzeszającym i certyfikującym psychoterapeutów pracujących w nurcie NLPt jest Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (PSNLPt). PSNLPt jest członkiem Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

Całościowe szkolenie z psychoterapii w nurcie NLPt w Polsce prowadzi Polski Instytut NLP, który posiada akredytację Europejskiego Stowarzyszenia NLPt. Po ukończeniu szkolenia można przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego i ubiegać się o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty NLPt przyznawanego przez Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii lub europejskiego certyfikatu psychoterapeuty (ECP) wydawanego przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP). Certyfikat psychoterapeuty NLPt wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii jest zgodny z wymaganiami określonymi w art. 5.3 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Zapraszam do poznania i skorzystania z mojej oferty:

Oceń ten artykuł:

5/5 - (liczba głosów: 2)
Scroll to Top