Neurolingwistyczna psychoterapia (NLPt)

Neurolingwistyczna psychoterapia

Neurolingwistyczna psychoterapia (NLPt) jest autonomicznym, uznanym nurtem psychoterapeutycznym, który należy do grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych. Neurolingwistyczna psychoterapia (NLPt) bywa przez niektórych błędnie utożsamiana z neurolingwistycznym programowaniem (NLP). W NLPt wykorzystuje się wprawdzie techniki NLP, ale korzysta się także z dorobku innych podejść. W przeciwieństwie do NLP, NLPt jako nurt psychoterapeutyczny posiada całościowy program podyplomowego szkolenia przeznaczony dla przyszłych psychoterapeutów, a także kodeks etyczny. Szkolenie w nurcie NLPt […]

Neurolingwistyczna psychoterapia Read More »